Ksa slår till mot olaglig reklam för VM i fotboll

Självklart har sportspelandet ökat kraftigt i landet som ett resultat av framgångarna på planen.

Med ökad spelverksamhet följer dock otillåten verksamhet och kampanjer som ofta riktar sig till minderåriga. Dessa förekommer vanligen med reklam för VM-potter, vilket är förbjudet men ändå förekom via minst två leverantörer, enligt Ksa.

Under den senaste veckan har flera leverantörer av hasardspel fått en reprimand för att ha brutit mot de nederländska spelnormerna. Reglerna anger att ett spelföretags namn eller logotyp inte får förekomma i samma kommunikation eller bild som en ”förebild”.

Denna regel gäller för sponsring av ett evenemang eller TV-program. Det övergripande begreppet ”förebilder” omfattar kända nederländska fotbollsspelare och olika leverantörer har annonserat hasardspel tillsammans med bilder av dessa spelare.

Leverantörerna uppmanades att upphöra med sina överträdelser och följde upp dem. Dessutom tog Ksa också itu med ett företag för sportspel som annonserade på Twitter genom att inleda en utredning av dess verksamhet.

Ksa:s ingripanden gällde även ett lokalt kafé där organiserad vadhållning på det nederländska landslaget pågick. Detta olagliga hasardspel stoppades omedelbart.

Ksa uppger att sammanlagt 14 varningar har utfärdats för olaglig spelverksamhet i samband med VM. Tillsynsorganet har varit särskilt aktivt den senaste tiden och uppmanade förra veckan alla online-leverantörer av hasardspel att sluta erbjuda bonusar i form av cashback.

skrivit av hwacha.net

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *